Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Clint Broeren

Mijn naam is Clint Broeren, 23 jaar en vierdejaarsstudent Sport, Gezondheid & Management van de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen. Van jongs af aan ben ik een voetballer in hart en nieren, maar mede door blessureleed kon ik deze passie niet voortzetten. Tegenwoordig doe ik aan kracht- en conditietraining in een sportschool.

Bij het Transferpunt Sport ga ik mij de komende half jaar bezighouden met enkele projecten rondom branding, marketing en strategisch beleid voor GoalTrainers en Sup ’n Surf. Tevens ga ik mijn kritische blik inzetten om interne formats te actualiseren. Daarnaast ben ik deze periode bezig met het schrijven van mijn scriptie. Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de ontwikkelingen in het sociale domein en het huidige sportbeleid voor het verbeteren van de lokale samenwerking met betrekking tot sport als middel en sport als doel.

Ik verwacht een uitdagende, maar interessante en leerzame periode tegemoet te gaan bij het Transferpunt Sport.

Author Info

Content Manager