Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Rob ter Horst

Rob ter Horst is sport(filosoof) en docent/onderzoeker bij de Academie Sport en Bewegen. Ik begeleid studenten van de Academie bij hun afstuderen en geef les in het derdejaars vak waarbij studenten hun eerste onderzoeksproject opzetten. Naast deze activiteiten zijn mijn aandachtsgebieden organisatieadvies en filosofie binnen het werkveld van sport en bewegen.

Mijn ervaring in en interesse voor organisatieadvies vak heeft ervoor gezorgd dat ik aan de wieg heb gestaan van het Transferpunt Sport. In samenwerking met het werkveld hebben we een betekenisvolle leeromgeving voor studenten en docenten gecreëerd; het Transferpunt Sport. Op deze manier krijgt het werkveld toegang tot kennis en kunde van de Academie en wordt studenten de mogelijkheid geboden zich te ontwikkelen in het vakgebied junior adviseur of verenigingsconsulent.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de vraag hoe wij ons moeten verhouden tot elkaar en welke rol sport en bewegen hierin kan vervullen. Sport en bewegen is een belangrijk middel om kwetsbare doelgroepen (in het algemeen) te laten deelnemen aan de samenleving. Mijn aandacht gaat specifiek uit naar het effect van sport en beweegactiviteiten bij het “laten landen” van migranten in onze samenleving. Als je je realiseert dat je de ander nodig hebt om je zelf te kunnen zijn is de medewerking die je migranten kunt bieden om hier een plaats te verwerven een relatie die wordt gekenmerkt door wederkerigheid.

In de brede waaier van activiteiten en onderzoeken van het TPS is dit voor mij een belangrijk onderwerp.

Author Info

Content Manager