Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kennis- en samenwerkingsmakelaar
Het Transferpunt Sport is de kennis- en samenwerkingsmakelaar voor de sport- en onderwijswereld. Vragen vanuit lokale sportorganisaties worden door het Transferpunt gekoppeld aan aanbieders van relevante kennis of capaciteit. Bij het matchen van vraag en aanbod werkt het Transferpunt Sport nauw samen met organisaties als Sportservice Nijmegen en NOC*NSF, ROC / Cios en Kandinsky college.

Wij staat open voor alle vragen van sportorganisaties en verenigingen die op enige wijze inzet van kennis of menskracht vergen. Sportorganisaties kunnen hiervoor contact opnemen met het Transferpunt Sport of Sportservice Nijmegen. In samenspraak met de vragende organisatie wordt gekeken op welke wijze de behoefte optimaal kan worden ingevuld. Factoren die daarbij een rol spelen zijn o.a. de complexiteit van de vraag, de doorlooptijd en het beschikbare budget. Voor de benodigde kennis en capaciteit kan het Transferpunt Sport putten uit haar netwerk dat bestaat uit o.a.:

  • Een breed scala aan relevante opleidingsinstellingen (van VMBO tot HBO);
  • Kennisinstituten op uiteenlopende terreinen
  • Commerciële adviesbureaus
  • Individuele experts op uiteenlopende terreinen
  • Lokale, regionale en centrale overheden

Bij voorkeur zal het antwoord worden gezocht in de lokale onderwijswereld. Daarbij kunnen zowel studenten als docenten (of een combinatie van beide) worden ingeschakeld. Soms kan het echter noodzakelijk zijn buiten het lokale onderwijs te zoeken. Uiteraard zal dit altijd gebeuren in samenspraak met de vragende sportorganisatie. Het Transferpunt Sport organiseert vervolgens in samenspraak met de sport¬organisatie en de beoogde oplossingsaanbieder een werkbare aanpak om te komen tot oplossing van het voorliggende vraagstuk.

De praktijk
In de praktijk betekent dat dat vragen van sportverenigingen in de vorm van adviestrajecten worden opgepakt door het team van het Transferpunt Sport zelf. Het moet dan vragen betreffen waaraan studenten in de vorm van stages kunnen werken. Voor de HAN geldt dat het een stage is op HBO niveau en dat de vraag hieraan moet voldoen. Is dat niet het geval dan kan de vraag worden opgepakt door een andere onderwijs instelling.

Resultaat
Door het bevorderen van samenwerking en kennis-uitwisseling tussen sport- en onderwijsorganisaties draagt het Transferpunt Sport bij aan de verdere professionalisering van het lokale sportaanbod en een optimale aansluiting tussen het sportgerelateerde onderwijs en de sportmarkt.

Samenvattend kunt bij het Transferpunt Sport terecht voor:

Benieuwd naar welke verenigingen u voorgingen? Klik hier.