Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Het Transferpunt Sport zorgt binnen het Instituut Sport en Bewegingstudies van de HAN voor de nauwe relatie tussen werkveld en het onderwijs. Middels het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek kunnen vragen uit de praktijk (van sportverenigingen) worden beantwoord. Onderzoeksuitkomsten worden direct geïmplementeerd in de sportpraktijk en dragen bij aan de beroepsinnovatie. Gelijktijdig wordt een betere afstemming tussen de opleidingen en de beroepspraktijk gerealiseerd doordat onderzoeksbevindingen worden geïntegreerd in het onderwijscurriculum.

Hier treft u een database aan met een selectie van verslagen van onderzoeken die in het (recente) verleden vanuit het Transferpunt Sport zijn gedaan.