Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Het Transferpunt Sport kan aan sportverenigingen in de regio Nijmegen op verschillende manieren ondersteuning bieden en is afhankelijk van de wensen en behoeften van de sportvereniging. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • Schrijven van een beleidsplan (algemeen, jeugd, vrijwilligers, …)
  • Plan voor ledenwerving / behoud
  • Uitvoeren van onderzoek
  • Ondersteuning sporttoernooi / evenementen
  • Ontwikkelen van een marketing / sponsorplan / communicatieplan
  • Uitvoeren van de IKSport Audit (objectieve en genormeerde meting van de kwaliteit van sportverenigingen)
  • Ontwikkelen website
  • Testen en (kracht)trainingsbegeleiding sporters
  • Trainers in opleiding

Mocht uw vereniging geïnteresseerd zijn in ondersteuning door het Transferpunt Sport dan kunt contact met ons opnemen.

Daarnaast kan een sportvereniging zich verder professionaliseren door door gebruik te maken van producten en instrumenten die tot stand zijn gekomen bij projecten in het kader van verenigingsondersteuning. Hier vindt u een database met geanonimiseerde producten die ontwikkeld zijn door het Transferpunt Sport in opdracht van sportverenigingen in de regio Arnhem / Nijmegen. Deze producten kunt u gebruiken voor uw eigen sportvereniging