Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Het Transferpunt Sport en Bewegen moet een bijdrage leveren aan het realiseren van hun sport- en bewegingsdoelstellingen. Specifiek gaat het daarbij om het vergroten van de lokale sportparticipatie, het versterken en professionaliseren van de verenigingen en het vernieuwen van het sportaanbod.

Het Transferpunt Sport heeft o.a. als doel om:

  • Bemiddelings- of ondersteuningstrajecten voor sportorganisaties te realiseren; 
  • Samenwerkingsverbanden te creëren met (onderwijs)instellingen in de regio
  • Sportleerbedrijven in te richten bij sportverenigingen;
  • Congressen en workshops te organiseren die gericht zijn op kennisuitwisseling tussen sportorganisaties en/of het onderwijs;