Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Het besturen van een sportvereniging is geen eenvoudige taak. Aspecten die voorheen vanzelfsprekend leken zijn dat nu veel minder of zelfs niet meer. Verschillende belanghebbenden stellen verschillende eisen aan de sportvereniging. Of het nu gaat om het benadrukken van de maatschappelijke functie van de vereniging, het betrekken van de leden bij het uitvoeren van de taken van de vereniging of simpelweg het aanbieden van sport; aan de sportvereniging worden steeds meer (kwaliteits)eisen gesteld.
Een vitale vereniging kan adequaat op deze eisen reageren, is toekomstgericht en is zich bewust van haar maatschappelijke positie. Aspecten die hierbij van belang zijn, zijn onder andere: strategie, financiën, kwaliteit en uiteraard voldoende vrijwilligers en kader.

Deze aspecten zijn ook onderdeel van de kernthema’s voor studenten van het Instituut Sport en Bewegingsstudies, van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
In afstemming met onderwijs en sport is een ondersteuningsaanbod opgezet. Met dit aanbod willen we de sportvereniging ondersteunen in het uitvoeren van haar taak in een complexe samenleving.

Hieronder vindt u een brochure waarin de verenigingsondersteuning wordt uitgelegd. Tevens vindt u daar informatie hoe u zich kunt aanmelden voor de informatieavond van 27 juni.
Sportservice Nijmegen en Instituut Sport en bewegingsstudies zullen hierin samen optrekken.

[dm]28[/dm]