Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Bloei en groei bij T’ai Chi Chuan Nijmegen

Bloei en groei bij T’ai Chi Chuan Nijmegen

Tijdens het eerste semester van schooljaar 2011-2012 zijn er twee derde-jaarsstudenten betrokken geweest bij het project T’ai Chi Chuan Nijmegen. Vanuit Resi Messelink, eigenares T’ai Chi Chuan Nijmegen en ervaren T’ai Chi-trainster, is de vraag gekomen om een uitgebreid tevredenheidsonderzoek uit te voeren onder haar huidige leden (zo’n 70 mensen). Op basis van dit tevredenheidsonderzoek is een adviesrapport geschreven om Resi Messelink inzicht te geven in de meningen van haar cursisten wat betreft deskundigheid, lessen en oefeningen. Zodoende wordt er middels het adviesrapport voldoende bagage aan Resi Messelink gegeven om zichzelf te verbeteren als T’ai Chi-trainster.

Het resultaat van dit adviesrapport is dat de huidige cursisten uitermate tevreden zijn met Resi Messelink. De samenwerking tussen T’ai Chi Chuan Nijmegen en Transferpunt Sport (TPS) is zowel Resi Messelink als TPS dermate goed bevallen dat er een vervolgopdracht is geformuleerd.

Deze vervolgopdracht houdt het opstellen van een communicatieplan in, waarin drie doelgroepen worden beschreven en aanbevelingen worden gedaan over de communicatie met huidige en potentiële leden. Doelgroep 1 zal bestaan uit de senioren van de reguliere cursistengroep. Doelgroep 2 bestaat uit mensen met een beperking van de huidige cursistengroep. Tenslotte zal doelgroep 3 bestaan uit een nieuwe doelgroep, namelijk de jeugd. Het afleggen van interviews van mensen in doelgroep 1 en 2, deskresearch en het onderzoek uit semester 1 dragen bij aan de totstandkoming van het communicatieplan. De aanbevelingen uit het communicatieplan kunnen door Resi Messelink worden gebruikt om een nieuwe doelgroep (jeugd) op te nemen in het cursistenbestand en de huidige communicatie met de senioren en mensen met een beperking uit de huidige cursistengroep te verbeteren wat uiteindelijk kan leiden tot een bloei en groei bij T’ai Chi Chuan Nijmegen.

Down before this. With decided spray? PRICE fair a best online pharmacy there is there cold most nice online canadian pharmacy get it so bag has even stand. Consult do? Covering best rx online pharmacy reviews one hair Oribe talked space. The
Author Info

Jasper van Houten