Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Corona en de vitaliteit van sportverenigingen door Rowdy Bosveld

In opdracht van Transferpunt Sport, verder genoemd als TPS, is er een onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen de invloed van corona en de vitaliteitskenmerken van een sportvereniging. TPS is een adviesbureau waarbij sportverenigingen en andere gezondheid/sport organisatie terecht kunnen met bepaalde vragen. Aanleiding voor het onderzoek is het uitbreken van corona, die zich ontwikkeld heeft tot een pandemie. Het doel van het onderzoek luidt: inzicht geven aan Jasper van Houten, senior-adviseur van Transferpunt Sport, om de vitaliteit van sportverenigingen te verhogen, door kwalitatief onderzoek bij bestuurders van sportverenigingen te doen naar de invloed van Corona op de vitaliteit van sportverenigingen. Aan de hand van de nieuwe inzichten kan het TPS-aanbevelingen geven aan de sportverenigingen waar zij mee werken om de vitaliteit te verhogen.

Aan de hand van kwalitatief onderzoek zijn de meningen over de vitaliteit van een sportvereniging en de gevolgen van corona in kaart gebracht. Daarnaast heeft het kwalitatieve onderzoek een beeld weergeven over het verband tussen beide variabelen. Voor dit onderzoek zijn in totaal tien respondenten geïnterviewd. De interviewmethodiek is gecreëerd aan de hand van de cardsorting methode. Deze methode helpt om inzicht te krijgen in de status van de vereniging voor corona om vervolgens zicht te krijgen op de kenmerken waarop corona van invloed is geweest. De resultaten laten zien dat alle verenigingen er voor corona goed voor stonden met betrekking tot de vitaliteitskenmerken. Daarnaast laten de resultaten ook zien welke kenmerken worden geraakt door corona en welke kenmerken niet tot nauwelijks geraakt worden. Ook geven de resultaten inzicht in de gevolgen van corona bij de vereniging dit kan zowel positief als negatief zijn. Tot slot laten de resultaten zien dat er een verband bestaat tussen de invloed van corona en de vitaliteit van een sportvereniging. De kenmerken leden, organisatie/kader en financiën worden het meest beïnvloed door corona. Daarbij komt dat de kenmerken strategie/beleid en accommodatie het minst beïnvloed worden. De twee gecategoriseerde gevolgen van corona die het meest van invloed zijn op de vitaliteit van sportverenigingen zijn sport en vrije tijd. Gezondheidseffecten en economisch zijn het minst van invloed.

De verbanden die zichtbaar worden binnen dit onderzoek zijn: Personen hebben meer vrije tijd wat ervoor zorgt dat er meer mensen individueel zijn gaan sporten wat een positief effect heeft gehad op het kenmerk leden van de verenigingen die individueel sportaanbod hebben. Verenigingen die in teamverband sporten zijn vrijwilligers kwijtgeraakt doordat zij oude hobby’s weer oppakten door de extra vrijgekomen vrije tijd. De opkomst van de individuele sport en de ongeorganiseerde sport leidt tot een positief effect op het kenmerk leden bij verenigingen die een individuele sport aanbieden De keerzijde hiervan is dat de verenigingen die sport aanbond hebben in teamverband een negatief effect ervaren doordat zij leden kwijt zijn geraakt aan verenigingen die individueel sportaanbod aanbieden.

Aan de hand van de resultaten zijn er vier aanbevelingen geformuleerd De eerste aanbeveling is om TPS corona-proof sport aanbod te laten ontwikkelen. Middels onderzoek en brainstormsessies naar corona-proof sport aanbod uitgevoerd door TPS kan er een handleiding ontwikkeld worden met daarin corona-proof sportaanbod. Deze handleiding wordt ingezet door TPS om corona-proof sportaanbod kenbaar te maken bij de verenigingen. De tweede aanbeveling is om de voordelen van een open-club meer onder de aandacht brengen door TPS. Een open-club is de toekomst van de sportverenigingen. TPS dient dor middel van een inforgraphic de voordelen te benoemen en inzichtelijk te maken. TPS kan daarnaast een vereniging ondersteunen bij het aangaan van het traject om een open club te worden. De derde aanbeveling is gericht op de verenigingen om verenigingsactiviteiten te organiseren voor vrijwilligers tijdens corona. De laatste aanbeveling komt voort uit de bijvangst van het onderzoek. Deze aanbeveling is gericht m mogelijke handvaten meer onder de aandacht te brengen voor ouders die in financieel zwaar weer zitten, zodat deze ouders ondersteuning krijgen bij het betalen van de contributie.

Als u de gehele scriptie graag zou willen lezen, u kunt er hieronder doorbladeren! Mocht u interesse hebben in het ontvangen van de downloadbare versie, neem dan contact met ons op via info@transferpuntsport.nl

SGM-OSB2-Anomiseert Onderzoeksverslag-HF3-2021-RowdyBosveld-510143-geconverteerd

 

 

Author Info

Content Manager