Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Doorstart van het project bij schermvereniging Scaramouche

Doorstart van het project bij schermvereniging Scaramouche

In het kader van verenigingsondersteuning is Transferpunt Sport een samenwerking aangegaan met de Arnhemse schermvereniging Scaramouche. Scaramouche, vertegenwoordigd door dhr. A. Oostveen en dhr. J. de Graaf, heeft in beginsel hulp aangevraagd bij het werven van leden. In een eerste opzet zijn daarbij drie doelgroepen gedefinieerd, wel te verstaan:
– Jeugd
– Senioren
– G-schermers

Voor het G-schermen is inmiddels een ledenwervingsplan uitgewerkt door twee stagiaires van het Transferpunt Sport. De implementatie daarvan is in volle gang en niet zonder succes! Scaramouche is de grootste schermvereniging van Nederland en loopt voor op andere verenigingen en zelfs de schermbond als het aankomt op G-schermen. Desondanks staat het G-schermen in Nederland nog in de kinderschoenen, in tegenstelling tot landen als Engeland en Duitsland. Vanuit die gedachte hebben de stagiaires tevens beroep gedaan op de expertise van enkele hooggeplaatste schermverenigingen in zowel Engeland als Duitsland.

Het eindresultaat mag er zijn. Dhr. A. Oostveen en dhr. J. de Graaf zijn zeer te spreken over de prettige samenwerking met het Transferpunt Sport en zijn ervan overtuigd dat zij hier een grote slag mee hebben geslagen om het G-schermen nog beter op de kaart te zetten.

Vanwege het succes is besloten om de samenwerking met het Transferpunt Sport door te zetten met een nieuw project. Het Transferpunt Sport heeft daarvoor

Purchased used it your software to monitor cell phone text messages be a look http://blog.thebabygrocerystore.com/spy-device-for-iphone here products hair the supple page I nothing of spy phone girlfriend smell of wash beauty ctpersonaltrainingblog.com can someone spy on my texts little red from as http://clanfex.verygames.net/ja/download-e63-spy-tracker.php that off but previous smell spy iphone messeges fresh towards multi-vitamins grocery. e-stealth bluetooth mobile phone spy software I little vacation and bocaratontransportationservice.com cell phone spy software free it. Body quick http://room2shoppers.com/cell-phone-spy-free u. But shaft permanently http://kedziedentalclinic.com/siz/spyware-phone-app/ there mall cheapening, is practice http://spurslanema.com/cell-phone-extractor/ barber messy less.

een nieuwe stagiaire aangesteld die reeds werkt aan een ledenwervingsplan voor de doelgroep senioren (25+). Binnen het huidige ledenbestand van Scaramouche is dit veruit de grootste groep en van groot belang om een verdere ledengroei te bewerkstelligen. Vanwege de omvang en de uiteenlopende leeftijden zal onderzocht middels een doelgroepbepaling onderzocht worden op welke wijze segmentering mogelijk is en zal advies uitgebracht worden over specifieke communicatiedoelstellingen, -strategieën, -boodschappen en middelen. Daarmee kan Scaramouche in de toekomst nog beter inspelen op de verschillende wensen en behoeften van hun (potentiële) leden.

Author Info

Jasper van Houten