Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Gemeente Lingewaard nieuw ontwikkeld Sportaanbod!

De afgelopen jaren is Living Lab Lingewaard in de gemeente Lingewaard actief geweest om bij te dragen aan de leefbaarheid in drie kleinere kernen (Doornenburg, Haalderen en Gendt) door de vitale sportparken te versterken en het sportaanbod in deze kernen te vergroten. Diverse experimenten/activiteiten hebben plaatsgevonden zoals het realiseren en openen van pumptrackbanen en beweegtuinen evenals het aanbieden van fittesten en sportieve wandelactiviteiten. Dit heeft geresulteerd in mooie stageplekken voor studenten van het Transferpunt Sport en publicaties van onderzoek. Ben jij benieuwd naar alle bezigheden van Lingewaard , open dan deze versie van de infographic en klik door op de oranje * asterisken in de infographic!

Author Info

Content Manager