Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Gennep Cougars wordt groter en groter

Gennep Cougars wordt groter en groter

Gennep CougarsDe basketballvereniging Gennep Cougars is de laatste tijd flink aan het groeien in het ledenaantal. In de afgelopen 3 jaar is het ledenaantal namelijk 40% gestegen van 74 naar ruim 120 leden. Het ledenaantal blijft groeien echter stijgt het vrijwilligers aantal niet mee. Mede doordat de vereniging is gegroeid, is Gennep Cougars met de vraag naar Transferpunt Sport gekomen om het vrijwilligersbeleid te professionaliseren. Voor de basketbalvereniging zijn verschillende producten ontwikkeld om structuur te geven aan het vrijwilligersbeleid.

Zo is er een algemeen vrijwilligersbeleid ontwikkeld deze staat in teken van de 5b-methodiek. Aan de hand van deze methodiek wordt er beschreven hoe de vereniging vrijwilligers kan binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden, en uiteindelijk moet beëindigen. Aan de 5b-methodiek is vervolgens de levenscyclus van een vrijwilliger gekoppeld.

Daarnaast is er een tevredenheidonderzoek gehouden bij de huidige vrijwilligers. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de vrijwilligers over het algemeen tevreden zijn over het werk wat zij doen bij de vereniging, een 7,4 was het gemiddelde cijfer wat ze hiervoor gaven. Verder is er nog een procedure en protocollenboek opgesteld voor de vereniging. Deze procedures en protocollen kan Gennep Cougars inzetten bij gebeurtenissen omtrent vrijwilligers binnen de vereniging.

Als laatst is er een digitale kaartenbak ontwikkeld voor de basketballvereniging. In deze kaartenbak staan gegevens van de huidige- en potentiële vrijwilligers, en worden openstaande vacatures meegenomen. Transferpunt Sport heeft samen met de vereniging een belronde gehouden om de digitale kaartenbak in te vullen met gegevens zodat hier uiteindelijk nieuwe vrijwilligers uit geworven kunnen worden. Met de hierboven genoemde producten hopen wij de basketbalvereniging Gennep Cougars voldoende handvaten te hebben gegeven om het vrijwilligersbeleid te professionaliseren binnen de vereniging.

Door: Dennis van de Logt & Martijn Willems

Author Info

Jasper van Houten