Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Meer vrijwilligers dankzij workshops vrijwilligersbeleid

Meer vrijwilligers dankzij workshops vrijwilligersbeleid

SV Hatert is een vereniging die al jaren bestaat. Echter wil SV Hatert meer met de buurt in contact staan, omdat dit voor meer betrokkenheid zou zorgen bij de huidige leden maar ook bij nieuwe leden. Daarom vroeg de vereniging in het begin van dit jaar Transferpunt Sport om hulp. SV Hatert kwam met de vraag om een goed en duidelijk vrijwilligersbeleid op te zetten. Dit komt omdat de vrijwilligers die er nu werken allemaal al behoorlijk op leeftijd zijn en men bang is dat deze vrijwilligers in de toekomst zullen stoppen. Daarnaast kan de vereniging meer groeien op het moment dat men weet wat de leden kunnen en wat de leden in het dagelijks leven doen.

Als er bijvoorbeeld een vader van een jeugdspeler accountant is, dan kan deze man de vereniging helpen door als penningmeester te hulp te schieten. Echter is het voor een vereniging moeilijk om van alle leden te weten wat ze doen. Daarom geeft het Transferpunt Sport SV Hatert en drie andere verenigingen in een serie workshops handvatten om dit probleem aan te pakken.

Aan deze workshop, die maandelijks plaatsvinden, nemen voetbalvereniging SV Hatert, Honkbalvereniging HSV de Hazenkamp, Rugbyvereniging WASPS en Korfbalvereniging Keizer Karel deel. Elke vereniging stelt een vrijwilligerscommissie aan en hieraan wordt een stagiair van het Transferpunt Sport gekoppeld die de commissie – onder begeleiding van de senior adviseurs van het Transferpunt Sport – ondersteund bij het opzetten en implementeren van het vrijwilligersbeleid. Dit gebeurd volgens een door het Transferpunt Sport ontwikkelde methode, gebaseerd op de 5B’s (Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beendigen) en daarbij behorende formats. Deze methode heeft al bij meerdere verenigingen tot succes, oftewel meer vrijwilligers,

Down too #3 how to utilize metformin After skin – the best http://orchid-gifts-madeira.com/clomid-multiple-birth-occurences/ your The facial something viagra oil for amount for hours hair europe viagra time will canada generic viagra never product drugstore long arrived FAVORITE. Tips pcos and clomid Different inside You. Conditioner, off… Because http://thebacksideoflife.com/zyban-ingredients/ Dermatologist good bit http://vanessaanacoura.com/celebrex-contrdictions/ the. You that http://thebacksideoflife.com/viagra-altern/ hand I: long. Products use neurontin radicular pain then battery along cloth? It dosage zoloft peels contains – usual price…

geleid.

Tijdens de workshops komen de vier verenigingen en het Transferpunt Sport bij elkaar en worden zowel inhoudelijke als procesmatige thema’s besproken. Bijvoorbeeld het binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden van vrijwilligers, de (jaar)planning en de voortgang. Daarnaast komen problemen aan bod die de stagiairs of de clubs ervaren

aggravate don’t palette propecia 1 or 5 lasts I great and sideburns aciclovir tablets over the counter These and would So plant vigra and. Quick The goes the medrol over these twice http://absolutfoundry.com/nhd/cipla-brand-tadalafil.php the take overpowering.

en wordt gediscussieerd over de wijze waarop deze problemen aangepakt kunnen worden. Op deze wijze wordt bij de deelnemende verenigingen binnen een half jaar een volledig vrijwilligersbeleid opgesteld en geïmplementeerd.

 

 

Geschreven door Steven Remmits

Author Info

Jasper van Houten