Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Onderzoek naar de invloed van sportverenigingen op gezond gedrag

Onderzoek naar de invloed van sportverenigingen op gezond gedrag

Sporten op zich is al een onderdeel van gezond gedrag. Sporters zijn bezig met lichaamsbeweging en beleven plezier en gezelligheid. Echter sportverenigingen krijgen steeds meer te maken met gezondheidsonderwerpen. Sportverenigingen krijgen te maken met onderwerpen als alcoholgebruik, rookbeleid, gezonde voeding in de kantine en bewegingsstimulering. Sport wordt tegenwoordig niet alleen als doel maar ook als middel ingezet. Door middel van samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en andere instellingen, zoals sportverenigingen, worden kennis, middelen en mogelijkheden gebundeld waardoor er met sport veel bereikt kan worden.

Reden genoeg om uitgebreid onderzoek te doen naar de rol van sportverenigingen in relatie tot gezond gedrag.Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van de zogeheten BRAVO- factoren. Deze staan oor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Leden van sportverenigingen worden middels enquêtes benaderd en bestuursleden van sportverenigingen worden geïnterviewd. Tevens wordt onderzocht of de meningen/ ideeën van de leden overeen komen met de meningen/ ideeën van de bestuursleden.

Geschreven door Janneke Eijbersen

Author Info

Jasper van Houten