Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Samenwerking met A.S.V. Zuid Arnhem

Junior adviseurs Bram en Lars zetten zich in voor voetbalclub ASV Zuid Arnhem en zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden om leden te werven voor de club. Afgelopen week heeft een formele vergadering plaatsgevonden op de club met onder andere de voorzitter en leden die zich in willen zetten als het gaat om het creëren van een vaste procedure omtrent communicatie en ledenwerving. Uit de vergaderingen zijn voor de studenten nieuwe actiepunten naar voren gekomen. Het is belangrijk om een goede eerste stap te zetten richting de doelgroep. Hiervoor zullen de studenten de lokale buurtsportcoach en scholen gaan benaderen. De werkgroep vanuit de club zal verantwoordelijk zijn voor het opzetten van activiteiten voor de jeugd, hierin zullen de studenten, waar nodig, ook ondersteunen. De studenten en betrokkenen vanuit de ASV Zuid Arnhem kijken vol enthousiasme uit naar deze samenwerking!

Author Info

Content Manager