Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Visieworkshoptraject bij Rapiditas afgerond

Visieworkshoptraject bij Rapiditas afgerond

logo-rapiditas
Het hebben van een heldere visie is voor een sportorganisatie van groot belang. Een goede visie maakt duidelijk waar de organisatie (bv. een sportvereniging of gemeentelijk sportbedrijf sport service punt) voor staat en waar de organisatie naar toe wilt. Dit maakt het gemakkelijker om strategische en technische, maar ook dagelijkse beslissingen te nemen, concrete doelen te stellen en plannen te maken.

Het formuleren van een goede visie is echter geen gemakkelijke klus. Het Transferpunt Sport, advies- en onderzoeksbureau van de HAN SENECA (Sport en Bewegen), ondersteunt sportorganisaties bij het bepalen en formuleren van de visie. Dit kan een algemene organisatie brede visie betreffen, maar ook een visie op een specifiek aspect (bv. de jeugdopleiding, vrijwilligers of gehandicaptensport binnen een vereniging, of de inzet van buurtsportcoaches in een gemeente).

De ondersteuning van het Transferpunt Sport bestaat uit twee workshops van zo’n 2 uur. Tijdens deze workshops wordt aan de hand van de “Kus de visie wakker” methode van Van der Loo (2007) een visie ontwikkeld, meestal door een representatieve afvaardiging van de organisatie (zo’n 6-12 personen; door de organisatie zelf samen te stellen). Die visie zal bestaan uit vier componenten: het hoger doel, gewaagd doel, kernwaarden en kernkwaliteiten. Dit vierluik maakt zowel de basisfilosofie (vaak missie genoemd) als het toekomstbeeld van (een aspect van) de organisatie helder. Een korte tekstuele toelichting op de visie (het verhaal achter de woorden) geeft de visie tot slot “vlees en bloed”.

Onlangs is de visieworkshop uitgevoerd bij tennis vereniging “Rapiditas” te Nijmegen. Tijdens de eerste bijeenkomst is er een presentatie gehouden door Jasper van Houten, Senior adviseur bij het Transferpunt Sport, met betrekking tot hoe de visieworkshop eruit zou gaan zien. Uit de presentaties werd duidelijk dat er tijdens de bijeenkomsten gewerkt zou worden aan een nieuwe visie aan de hand van vier verschillende onderwerpen: het hoger doel, het gewaagd doel, de kernwaarden en de kernkwaliteiten. Aan de eerste workshop deden vijf leden van de club mee, waaronder bestuursleden. Tijdens de bijeenkomst is de groep in twee kleinere groepen verdeelt en zijn er uiteindelijk twee visies tot stand gekomen.

De tweede bijeenkomst heeft een aantal weken later plaatsgevonden en daar deden zes leden aan mee. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn de visies van beide groepen nogmaals besproken. Het doel van deze bijeenkomst was om de twee visies uit de eerste bijeenkomst te combineren tot één overkoepelende visie. Deze visie is vervolgens verwerkt in een lopend verhaal waarmee deze wordt gecommuniceerd aan de rest van de club.

Door: Riordan Alcalá

Author Info

Jasper van Houten